Interieur - Zorg

Zorgwoningen Heiveld, Landgraaf

In Landgraaf, in de nieuw ontwikkelde wijk Nieuwenhagen-Lichtenberg, werden medio september 2015 zes zorgbun­galows voor mensen met dementie in gebruik genomen. Dit project biedt kleinschalig wonen in optima forma: bungalows met een eigen huisnummer in een gewone straat.
In Heiveld draait het om het begrip ‘thuiskomen’.. Een goede samenwerking met familieleden, buurtbe­woners en vrijwilligers is hierbij van groot belang. Samen met de medewerkers zorgen zij ervoor dat iedere bewoner de aandacht en zorg krijgt om het leven zoveel mogelijk voort te zetten zoals hij of zij gewend is.

Heiveld is een samenwerkingsproject van HEEMwonen en MeanderGroep Zuid-Limburg. iNeX Architecten ontwierp een woonomgeving waarin huiselijkheid, wonen en welzijn centraal staan.

Kleinschalig wonen voor mensen met dementie

Bij kleinschalig wonen voor mensen met dementie woont een groep van 6 tot 8 bewoners samen in een huiselijke en warme omgeving waarin ze zoveel mogelijk de kans krijgen een eigen leven te leiden. Deze huiselijke omgeving kan onderdeel uitmaken van een groter verpleeghuis of een ander zorgcom­plex of (zoals Heiveld) een groep woningen zijn in een wijk. Wat daarbij van belang is: de bewoners wordt de benodigde zorg en een permanent eigen thuis geboden waarin zij zich veilig, geborgen en op hun gemak voelen. De voortdurende aanwezigheid van vertrouwde gezichten om hen heen draagt daar in belangrijke mate aan bij. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat het succes van kleinschalig wonen niet alleen wordt bepaald door de inricht­ing van de woonomgeving. Ook de omgang met de bewoners en een goede daginvulling spelen een grote rol.

De bewoners worden gestimuleerd deel te nemen aan dagelijkse activiteiten, zoals (onder begeleiding ) boodschappen doen, helpen met koken, kleine huishoudelijke taken verrichten en bezoek ontvangen. Verzorgenden en mantel­zorgers maken vast onderdeel uit van het huishouden. familie voelt zich in klein­schalige woonvormen vaak beter op hun gemak en hebben diepgaander contact met medewerkers en medebewoners. Vrijwilligers, bijvoorbeeld uit de buurt, spelen een belangrijke rol; voor een praatje, om een wandelingetje te maken, een spelletje te doen of bij allerlei andere activiteiten.

Wonen in Heiveld

Er is bij Heiveld bewust gekozen voor kleinschalige, huiselijke groepswoningen met een gezamenlijke binnentuin. Iedere woning heeft een eigen adres en een eigen ingang. Aan de buitenzijde is niet zichtbaar dat de woningen afwijken van een ‘gewone’ bungalow.
De 6 bungalows (Irenestraat 7. 9 en 11 en Maximastraat 6. 8 en 10) bieden ruimte aan in totaal 42 bewoners met dementie die 24 uur per etmaal zorg nodig hebben. Per zorgbungalow wonen zeven bewoners samen in een klein­schalige, huiselijke sfeer. Iedere bewoner beschikt over een eigen kamer die deels aangekleed kan worden met eigen meubelstukken.

De woon/zitkamer met open keuken wordt gezamenlijk gebruikt. de inrichting is huiselijk en tijdloos. Er is gekozen voor warme, zachte tinten, die per bungalow verschillen om zo het individuele karakter van elke woning te onderstrepen. Er zijn meerdere zitjes, zodat er mogelijkheden zijn om alleen of in een (kleine) groep te verblijven. Er zijn stoelen die zorgen voor een actieve houding, maar ook zitmogelijkheden voor momenten van rust en ontspanning.

Elke bungalow heeft twee badkamers waarvan één met een wellness bad. Alle ruimten zijn gelijkvloers en dus volledig rolstoeltoegankelijk. De open keuken zorgt voor gezelligheid. Bewoners kunnen meegenieten van het voorbereiden van de maaltijd. De geuren die daarbij ontstaan, zorgen voor een huiselijke sfeer en prikkelen bovendien de eetlust. Domotica is toegepast daar waar dit het welbevinden van bewoners en medewerkers verhoogt.

Vanaf het grote terras hebben de bewoners toegang tot volledig omsloten binnentuin, die de bungalows met elkaar verbindt. De tuin is ingericht met wandelpaden en bankjes en bewoners kunnen hier veilig rondwandelen. Deze bewegingsvrijheid bev­ordert het gevoel van controle over het eigen leven. Zij kunnen immers een rondje maken in hun eigen omgeving. Ook bezoekers maken graag gebruik van deze mogelijkheid.

Parkachtige omgeving

De woningen van Heiveld liggen in een groene omgeving. Dat is te danken aan de eigen binnentuin maar ook aan het nieuwe stadspark dat voor de deur ligt. Dit krijgt diverse functies zoals sport, spel en een ontmoetingstuin voor jong en oud. De bedoeling is dat wijk­bewoners er kunnen wandelen of genieten op een bankje in de zon. Kinderen krijgen speelgelegenheid in het park.

Midden in de wijk

De bewoners en medewerkers van Heiveld willen graag verankerd raken in de buurt. Daarom is al vroegtijdig, vóór de opening, contact gezocht met de buurtbewoners. Tijdens een barbecue hebben zij kennisgemaakt met het idee achter Heiveld. Na dit initiatief heeft zich meteen een aantal vrijwilligers gemeld die al voor de bewoners hun intrek hadden genomen in de woningen al geholpen heeft bij de aanleg van de binnentuin.

Architectonisch ontwerp

In het ontwerp is uitgegaan van de wens van de opdrachtgever om afzonderlijke woningen te creëren. Het resultaat is 6 losse wooneen­heden met een identieke (soms gespiegelde) indeling. Wel zijn de dakvormen verschillend, zodat het individuele karakter van de woningen wordt onderstreept.

Door het ontwerp kwam in het centrum van het plan een mooi terrein beschikbaar dat is ingericht als binnentuin. Deze ruimte vervult niet alleen een zeer waardevolle functie voor de bewoners maar sluit ook uitstekend aan bij het plan van de gemeente waarbij in de directe omgeving twee parken zijn gesitueerd. Dankzij de groene binnenruimte vormt Heiveld een verbinding tussen beide parken. De voorbijganger, op weg van het ene naar het andere park, behoudt voortdurend zicht op een groene omgeving.

De woonkamers van de woningen zijn heel bewust diagonaal gesitueerd in de woningen, met in de ene hoek zicht op de binnentuin en vanuit de andere hoek zicht op straat. Zo hebben de bewoners zicht op beide werelden: de buurt en de besloten binnentuin. Dankzij de grote ramen komt er veel daglicht in de woningen binnen.
Er is gezorgd voor natuurlijke ventilatiemogelijkheid. De bewoners kun­nen zelf bepalen of zij ramen open willen zetten. Dankzij een kiepstand kan dat op een veilige manier.

Interieur - Zorg

Project informatie

 • Opdrachtgever:

  Hestiagroep-Meandergroep

 • Locatie:

  Maximastraat, Landgraaf

 • Bruto vloeroppervlak:

  390m2/woonunit

 • Ontwerp:

  2011

 • Uitvoering:

  2013

 • Fotografie:

  Philip Driessen