Utiliteitsbouw - Woningbouw

Centrumplan Ulestraten

Verdeeld over twee deelgebieden zijn 40 zorgwoningen, een woonzorgcomplex, starterswoningen, bibliotheek, senioren-servicepunt en een sportcomplex ontworpen. Het bestaande raadhuis, de kapelanie en school zijn in het totaalensemble geintegreerd.

De bestaande stedenbouwkundige structuur laat ruimte voor openbare en semi-openbare buitenruimte met veel gebruik van groenelementen. Tevens geeft het aanwezige hoogteverschil een extra kwaliteit. In onze visie wordt er met diverse pleinen, groenstructuren en opgesplitste bouwvolumes een nieuwe vertaling gemaakt waarbij er veel ruimte ontstaat voor gemeenschappelijk gebruik, ontmoeting en interactie.

Utiliteitsbouw - Woningbouw

Project informatie

 • Opdrachtgever:

  Gemeente Meerssen

 • Locatie:

  Centrum Ulestraten

 • Ontwerp:

  iNeXarchitecten

 • Uitvoering:

  prijsvraag