Woningbouw

4 Woningen Hoogveld, Heerlen

Vanuit het ambitieuze stedenbouwkundige plan Hoogveld is op enkele plekken in het plangebied gekozen voor bouwvolumes waarin telkens 4 geclusterde woningen met garage gerealiseerd zullen worden.

Vanuit dit gegeven is gekozen voor een bouwmassa die op een asymmetrische wijze is geleed en waarbij sterk repeterende elementen zoals de garagepoorten, zoveel mogelijk uit de voorgevel geweerd moeten worden. In de voorgevel is een duidelijke dieptewerking nagestreefd door te werken met verspringende volumes die behalve esthetische aspecten ook functionele kanten hebben zoals een overdekte garage- en voordeurentree.

Vanuit een groter perspectief gezien bevindt het gehele plangebied zich in een natuurlijke helling waardoor vanuit de hoger gelegen bebouwing op de lager gelegen dakvlakken gekeken kan worden. Dit vraag om bijzondere aandacht voor de dakvlakken die als het ware een 5e gevel gaan vormen. Dit heeft in het ontwerp geleidt tot het toepassen van hellende pannendaken op de hoofddaken naast toepassing van platte daken voor de laagbouwgedeelten. De keuze voor toepassing van wisselende dakrichtingen ondersteunen nogmaals het effect van de gelede bouwmassa’s.

Woningbouw

Project informatie

 • Opdrachtgever:

  Grouwels Daelmans, projectontwikkeling

 • Locatie:

  Hoogveld Heerlen, Koningskaars

 • Bruto vloeroppervlak:

  +/-235m2/won

 • Ontwerp:

  iNeXarchitecten

 • Uitvoering:

  Vlasco Bouw